Thursday

Sembilan Ciri Manusia Cemerlang (Perspektif Islam)1)Berakhlak Baik

Manusia cemerlang ialah manusia paling baik akhlaknya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW,: “ Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya “ (HR Thabrani dari Ibnu Umar)


2)Beramal Soleh

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada ALLAH SWT. Oleh karena itu, manusia yang cemerlang adalah yang beramal soleh. Rasulullah bersabda,: “ Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, baik amalnya “ (HR Ahmad)


3)Seimbang antara Dunia dan Akhirat

Manusia yang cemerlang ialah manusia yang mewujudkan keseimbangan antara dunia dengan akhirat supaya ia tidak menjadi beban kepada orang lain. Rasulullah bersabda,: “ Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang tidak meninggalkan akhiratnya untuk dunianya dan tidak meninggalkan dunianya untuk akhiratnya serta tidak menjadi beban bagi orang lain “ (HR Khatib dari Anas ra).


4)Tidak Menjadi Beban Orang Lain

Idealnya masing-masing orang mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, bukan malah menjadi beban orang lain.


5)Berlaku Baik kepada Keluarga

Manusia cemerlang ialah manusia yang berlaku baik terhdap ahli keluarganya. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda : “ Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku paling baik terhadap keluargaku “ (HR.Ibnu Asakir)


6)Membayar Hutang

Manusia cemerlang ialah manusia berhati-hati untuk berhutang dan melunaskan hutangnya dengan segera. Rasulullah bersabda,: “ Berhati-hatilah dalam berhutang, sesungguhnya hutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) pada siang hari “ (HR Baihaqi)


7) Bermanfa’at bagi Orang Lain

Manusia yang cemerlang akan memberi manfaat bagi orang lain. Segala potensi yang kita miliki harus digunakan untuk memberi manfaat kebaikan yang sebesar-besarnya.

Diriwayatkan dari Jabir berkata,”Rasulullah saw bersabda,’Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Thabrani dan Daruquthni)

Hadits ini dishahihkan oleh al Albani didalam “ash Shahihah” nya.


8)Belajar dan Mengajar Al Qur’an

Manusia yang belajar dan mengajar Al Quran merupakan manusia yang cemerlang kerana Al Qur’an merupakan petunjuk hidup bagi manusia. Justeru itu, Al Qur’an harus difahami dan diajarkan. Rasulullah bersabda,: “ Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajae Al Qur’an dan mengajarkannya“ (HRTirmizi dan Ibnu Maajah)


9)Menjaga Lisan dan Tangan

Menjaga lisan dan tangan akan menjadikan seseorang manusia itu cemerlang.Rasulullah bersabda.: “ Sebaik-baik muslim adalah muslim yang selamat dari lisan dan tangannya “ (HR Muslim).


Untuk menjadi manusia yang cemerlang atau tidak, terpulang pada dirinya sendiri. ALLAH SWT telah memberikan arahan dan menyatakan kehendak-NYA, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk menjadi manusia yang terburuk.

Adaptasi : 160 Materi Dakwah Pilihan, Drs. H. Ahmad Yani, Al Qalam

1 comment:

  1. terima kasih encik ilyasak....banyak ibrahnya...teruskan berkarya dan mendidik wpun secara alam maya...terima kasih kerana pernah da terus mendidik kami

    ReplyDelete