Tuesday

ILMU DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Penjelasan


Dalam perspektif Islam ilmu bukanlah sekadar pengetahuan yang akan memuaskan rasa ingin tahu dan menuntut ilmu tidak sekedar untuk mencari tahu. Dalam Al-Quran, ternyata ilmu mengandung penalaran tertentu yang mengantarkan pencari ilmu yang ikhlas mendapatkan kebenaran. Menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah seorang muslim.

Keutamaan Ilmu Dan Orang-Orang Berilmu

Peniadaan persamaan antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui (QS. 39 : 9)

Kejahilan sejajar dengan buta, ilmu sejajar dengan melihat. Kejahilan adalah kematian dan ilmu adalah kehidupan (QS. 35 : 19-22)

Ulama (orang yang mengetahui tentang kebesaran dan kekuasaan Allah) kian berilmu kian takut kepada Allah (QS. 35 : 28)


Keutamaan Ilmu Dan Orang-Orang Berilmu

Ilmu memberi petunjuk kepada iman (QS. 30:36, 58:11, 22:54, 34:6)

Ilmu adalah penuntun amal (QS. 47 : 19)

Amal tanpa ilmu akan tertolak (QS 5 :27) dan seperti orang yang melakukan perjalanan tanpa penunjuk jalan.

Keutamaan Menuntut Ilmu

Dimudahkan jalan menuju syurga

"Barangsiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya ke jalan menuju syurga". (HR Muslim)

◊ Disertai oleh malaikat yang ridha dengan apa yang dilakukannya

Buah Ilmu

1. Ketundukan kepada Allah

2. Produktif dalam ber'amal shalih

Adab Menuntut Ilmu

1. Ikhlas

2. Mengamalkan ilmu yang dipelajarinya

3. Menjauhkan diri dari maksiat

4. Hubungan yang baik dengan Allah

5. Sabar ketika belajar

RUJUKAN : Buah Ilmu, Ibnu Qayyim Al-Jauziah

No comments:

Post a Comment