Saturday

Mengapa perlu belajar Perakaunan?

Terdapat dua sebab: (1) kerana ia adalah perlu dan (2) kerana ia adalah bermenafaat.

 Seorang pemilik perniagaan kecil akan mendapati bahawa mempunyai maklumat perakaunan dan memahami apa yang maksudnya adalah perkara biasa diperlukan dalam menguruskan perniagaan. Di samping itu, bank akan memerlukan satu set penyata kewangan sebelum ia akan meluluskan sesuatu pinjaman, dan semua penyata itu datang daripada rekod-rekod perakaunan.

Adalah tidak berbalaloi bagi perniagaan kecil menggaji seorang akauntan profesional. Sektor Perakaunan menyediakan peluang pekerjaan yang luas dan banyak. Dalam kajian demi kajian, kerjaya di bidang perakaunan telah disenaraikan di dalam bidang-bidang profesional teratas dari segi pertumbuhan pekerjaan masa depan. 

Bagi pelajar-pelajar ingin menjadi akauntan Chartered, ACCA atau CIMA hendaklah perlulah menjalani latihan mengikut laluan yang telah ditetapkan MIA

No comments:

Post a Comment