Sunday

Tahniah kepada Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM


Tahniah kepada Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM di atas pengiktirafan Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) oleh Majlis Institut Akauntan Malaysia (MIA) pada 29 Mei 2013.


MIA juga menangguhkan proses akreditasi untuk program ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) yang ditawarkan oleh Universiti Terbuka Malaysia (OUM). Proses akreditasi akan disambung semula selepas pihak  OUM memperbetulkan bidang-bidang yang disyorkan bagi pembaikan oleh Majlis MIA.

Manakala permohonan pengiktirafan dari Universiti Antarabangsa INTI bagi program ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)  mereka sedang dalam proses penilaian pihak Majlis MIA.

Sumber:
1 - Laporan Tahunan MIA 2013
2 - http://www.mia.org.my/new/members_being_application.asp

No comments:

Post a Comment